Innkalling til Årsmøte 2022 Stavanger IBK


Til medlemmene i Stavanger Innebandyklubb (10. januar 2023, Stavanger) Styret innkaller herved til årsmøte i Stavanger Innebandyklubb. Årsmøtet avholdes torsdag 30. mars klokken 18:00 i Vikinghallen, Stavanger (møterommet). Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 28. februar til stavangeribk@gmail.com. Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på stavangeribk.no. For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Stavanger IBK i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Stavanger IBK. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan ansvarlig for Årsmøte Mari kontaktes på marimj@gmail.com. Velkommen til årsmøte! Med vennlig hilsen styret

ÅrsmøtedokumenterTilbake til nyhetssiden