BrukerveiledningLogg inn på cPanel, velg phpMyAdmin. Ekspander stavanger-databasen og velg nyheter.

For å redigere: Du først velge "Se på" og deretter redigere.

For å slette: Du først velge "Se på" og deretter slette.

Sette inn ny nyhetssak: Du velge "Sett inn". Se liste under for hvordan du fyller inn feltene.


Hva skal fylles ut ved ny artikkel?

nyheter_id   Dette feltet skal være tomt. Settes automatisk.
dato   Skriv inn dato. Eks) 18. juni 2021
forfatter   Navn på forfatter. Eks) Hallvard Nordvik
overskrift   Her skrives overskriften til artikkelen.
tekst   Her skrives selve teksten i nyhetssaken.
lenke   Her limer du inn lenken. Eks) https://www.vg.no
lenketekst   Her skriver du det du vil det skal stå i lenken du trykker på. Eks) Gå til vg.no

Lagre med "gjør-knappen".

Logg inn på cPanel, velg phpMyAdmin. Ekspander stavanger-databasen og velg kontakt.

For å redigere: Du først velge "Se på" og deretter redigere.

For å slette: Du først velge "Se på" og deretter slette.

Sette inn ny kontaktperson: Du velge "Sett inn". Se liste under for hvordan du fyller inn feltene.


Hva skal fylles ut ved ny kontaktperson?

kontakt_id   Dette feltet skal være tomt. Settes automatisk.
rolle   For styremedlemmer, skriv styret. For trenere, skriv trener. For andre roller, skriv annet.
navn   Navn på kontaktperson
tittel   Tittel på kontaktperson. Eks) Styreleder eller Trener microlag
epost   Skriv inn e-postadressen
mobil   Skriv inn mobilnummeret
sorter   Her legges det inn rekkefølgen kontaktpersonene skal vises. 1 vises først, så 2 osv.

Lagre med "gjør-knappen".

Logg inn på cPanel, velg phpMyAdmin. Ekspander stavanger-databasen og velg treningstid.

For å redigere: Du først velge "Se på" og deretter redigere.

For å slette: Du først velge "Se på" og deretter slette.

Sette inn ny treningstid: Du velge "Sett inn". Se liste under for hvordan du fyller inn feltene.


Hva skal fylles ut ved ny treningstid?

trening_id   Dette feltet skal være tomt. Settes automatisk.
idrett   Skriv innebandy, bandy eller landhockey
aldersgruppe   Skriv menn, kvinner, ungdom, super eller mini
dag   Skriv inn ukedag for trening. Eks) Mandag
tid_start   Eks) 18:00
tid_slutt   Eks) 19:30
hall   Skriv inn hallen treningen er i. Eks) Hellemyrhallen
gruppe   Skriv inn laget som har trening. Eks) G16-19
sorter   Her legges det inn rekkefølgen treningstidene skal vises. 1 vises først, så 2 osv.

Lagre med "gjør-knappen".

Logg inn på cPanel, velg phpMyAdmin. Ekspander stavanger-databasen og velg kontingenter.

For å redigere: Du først velge "Se på" og deretter redigere.

For å slette: Du først velge "Se på" og deretter slette.

Sette inn ny kontingent: Du velge "Sett inn". Se liste under for hvordan du fyller inn feltene.


Hva skal fylles ut ved ny kontingent / treningsavgift?

kontingenter_id   Dette feltet skal være tomt. Settes automatisk.
idrett   For medlemskontingent, skriv felles. Skriv innebandy, bandy eller landhockey for å knytte treningsavgiften til korrekt idrett.
type   Skriv inn hva det gjelder. Eks) Medlemskontingent eller Treningsavgift aldersbestemt lag.
belop   Skriv inn beløpet. Ikke ta med kr. Det settes automatisk. Eks) 1500
sorter   Her legges det inn rekkefølgen kontingentene/treningsavgiftene skal vises. 1 vises først, så 2 osv.

Lagre med "gjør-knappen".

Logg inn på cPanel, velg phpMyAdmin. Ekspander stavanger-databasen og velg dokumenter.

For å redigere: Du først velge "Se på" og deretter redigere.

For å slette: Du først velge "Se på" og deretter slette.

Sette inn nytt dokument: Du velge "Sett inn". Se liste under for hvordan du fyller inn feltene.


Hva skal fylles ut ved nytt dokument

dokument_id   Dette feltet skal være tomt. Settes automatisk.
type   For årsmøtedokumenter, skrive årsmøte. For styremøtedokumenter, skriv styremøte. For dokumenter under organisasjon, skriv organisasjon.
lenke   Lim inn lenken. Dette kan typisk være en Dropbox-link.
lenketekst   Her skriver du det du vil det skal stå i lenken du trykker på.
sorter   Sorterer rekkefølgen på dokumentene. 1 er nederst, og høyeste tall vises øverst.

Lagre med "gjør-knappen".

Logg inn på cPanel, velg phpMyAdmin. Ekspander stavanger-databasen og velg lag.

For å redigere: Du først velge "Se på" og deretter redigere.

For å slette: Du først velge "Se på" og deretter slette.

Sette inn nytt lag: Du velge "Sett inn". Se liste under for hvordan du fyller inn feltene.


Hva skal fylles ut ved nytt lag?

lag_id   Dette feltet skal være tomt. Settes automatisk.
lagnavn   Skriv inn lagnavn. Husk at lagnavn må skrives likt her, som det er gjort under treningstider og kontakt.
sorter   Her legges det inn rekkefølgen kontaktpersonene skal vises. 1 vises først, så 2 osv.
aktiv   Skriv 1 hvis laget er aktivt. Om laget ikke er aktivt skrives 0. Kun lag merket med 1 vises i oversikten over våre lag

Lagre med "gjør-knappen".

Kontaktinformasjon på trenere legges ikke inn her, men under kontakt. Treningstider legges ikke inn her, men under treningstider. Husk å bruk like lagnavn under lag, kontakt og treningstider.

Ta kontakt med Børge for å få lagt inn.
Bakgrunnsfarge logoer hovedsponsor: #d3ba78
Bakgrunnsfarge logoer sponsor: #e8e8e8